Kolon Kanseri Nedir?

kolon kanseriKolon (Kolorektal) Kanseri (CRC) – kolon mukozasında ya da rektum (makat) habis tümörlerin tanımıdır. Kolon kanseri ciddi kompleks tedavi gerektiren tehlikeli bir hastalıktır. Rektal kanser ve kolon kanseri, çekum, kolon ve sigmoid kanserleri benzer semptomlar ve komplikasyonlar gösterir.

Son on yılda, Avrupa’da ve ABD’de, sindirim sistemi kanserleri olan malign tümörler arasında birinci sırada yer alan kolorektal kanser, sindirim sistemindeki tüm kanser vakalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Dünya nüfusunun yaşlanmasıyla bağlantılı olarak, durum gelecekte bozulacaktır.

Tanı yönteminin seçimi doktorla birlikte yapılır. En sık kullanılan biyopsi ile yapılan bir kolonoskopi, gizli kan için bir analizdir. Dokuların patomorfolojik incelenmesi rektum ve kalın bağırsağın polip veya kanseri tanısında zorunludur. Patomorfolojik bir çalışma olmadan benign bir tümörü (adenom) malign bir kanserden ayırmak imkansızdır. Patomorfolojik araştırmanın kalitesinde devasa bir önem taşır ki, performans hatası hasta hayatına mal olabilir. Hastalığın yüksek etkinlikle izlenmesinde, kanser işaretleyici CEA ve CA (kanser embriyonik antijen) kullanılır.

KOLON KANSERİ’NDE ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Modern tıbbi teknolojilerin gelişimine rağmen, bağırsak kanseri olan hastaların tedavisinde elde edilen sonuçlar hala yüzde olarak çok düşüktür. Ve her şeyden önce, hastalığın geç teşhisi ile bağlantılıdır. Kolorektal kanser belirtileri, tümör büyük bir boyuta ulaştığında bile gelişir. Uzak metastaz olmaksızın sadece mukoza zarında lokalize olan küçük bir tümör, ne yazık ki tedavi sonucunun kesinlikle iyi olduğu durumlarda nadirdir, çünkü kendini göstermez.Bu gerçeğin yanı sıra tanılanmış kanser öncesi koşullar (adenomatöz polipler) dünyanın önde gelen bilim insanlarını önleyici tedbirler geliştirmeye itti. Önleme programları, Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde, ABD’de, İsrail’de başarıyla çalışır. Son yıllarda, kolorektal kanser insidansı ve mortalitenin tam tarama ile önemli ölçüde azaltılabileceğine dair yeterli kanıt bulunmaktadır